Õpioskused teadlikule kodanikule 1

Aeg:13.12.2018 17:00 - 31.05.2019 19:30
Toimumiskoht:Pargi 40, Jõhvi
Maksumus:toetab ESF
Maht:46 ak/h
Sisu:


Tasuta koolitusel osalemine annab võimaluse enesearendamiseks ja uuteks väljakutseteks, mis on abiks uute sihtide seadmisel ja enese leidmisel läbi Keele-, kodaniku ja kultuuriõppe

Koolitus on suunatud:

• kõrgharidusega teenindus- ja oskustöötajad ning lihttöölised, majanduslikult mitteaktiivsed elanikud, vähenenud töövõimega inimesed, kutsehariduseta mitte-eestlased; Majanduslikult mitteaktiivsetele erialase hariduseta elanikele

Õppe kogumaht on 46 akad. tundi, millest 32 akad. tundi on kontaktõpe, 14 akad. tundi iseseisev töö.

Koolitus on Sulle sobiv kui kuulud sihtgruppi ja:

• vajad oma ellu uusi plaane ja eesmärke;

• sulle pakub huvi keeleliselt ja kultuuriliselt silmaringi laiendamine;

• Sulle meeldib vaheldusrikkus ja mitmekülgsus .

Toimumiskohad: Pargi 40, Jõhvi IV korruse õppeklass (Jõhvi KM, sisenemine Admin. poolelt).

Õpiväljundid:


Koolitaja: Ülle Tõnurist- Tartu Ülikool. Täiskasvanute koolituse kogemus 20 aastat.

Lõpetamise tingimused - õppetöös osalemine vähemalt 75% ulatuses.

Registreeri  Registreeri koolitusele