MS Office-oskajast asjatundjaks

1. Õppekavarühm: 0611-Arvutikasutus (ISCED-F 2013)

2. Õppekava koostamise alus: Arvutikasutaja oskustunnistus

3. Õppe kogumaht: 56 tundi, 40 ak/h auditoorset tööd, mis toimub praktilise tööna õppekeskkonnas. Iseseisev töö 16 ak/h.

4. Õppe eesmärk: Koolituse tulemusena õppija oskab kasutada MS Office tööriistadest Wordi, Excelit, Power Pointi ja Publisheri. 5. Sihtgrupp  majanduslikult mitteaktiivsed inimesed,  kutsehariduseta üle 55- aastased inimesed,  majanduslikult mitteaktiivsed vähenenud töövõimega inimesed,  20–34- ja 55–64-aastased madala haridustasemega elanikud.

6. Õppe alustamise tingimused: Soovitav on arvutikasutamise oskus miinimumtasemel (arvuti ja programmide avamine-sulgemine, töö hiirega, interneti kasutamine uudiste lugemiseks), sihtgruppi kuulumine.

7. Õppe eesmärk: Koolituse tulemusena õppija oskab kasutada MS Office tööriistadest Wordi, Excelit, Power Pointi ja Publisheri.

8. Õpiväljundid. Edukas koolituse läbinu: 1) Töötab arvutiga iseseisvalt, kasutades õigeid töövõtteid; 2) koostab ja salvestab õigesse kausta lihtsamaid tekstidokumente; 3) kasutab vajaliku info leidmiseks Internetti; 4) leiab infot erinevate õppimisvõimaluste kohta; 5) kasutab e-posti; 6) kasutab erinevates igapäevaelu toimingutes ID-kaarti.

8. Õppe sisu Õppe ülesehitus ja maht Õppemeetodid

Töö alustamine ja lõpetamine, Windows`i keskkond, hiir, klaviatuur jt seadmed. Praktiline töö õppekeskkonnas 2 h Praktiline töö koolitaja juhendamisel Failihaldus – fail, kaust, salvestamine, teisaldamine, failide, kaustade otsing, kustutamine Praktiline töö õppekeskkonnas 4 h Praktiline töö koolitaja juhendamisel Tekstidokumentide koostamine – lihtsamate dokumentide koostamine, parandamine, redigeerimine ja salvestamine Praktiline töö õppekeskkonnas 6 h Praktiline töö koolitaja juhendamisel Interneti ja e-posti kasutamine – liikumine Internetis, info otsimine kasutades otsingumootoreid (sh õppimisalase info otsimine), erinevad veebipõhised enesearengukeskkonnad. Suhtluskeskkonnad. Õppimisvõimaluste leidmine. Praktiline töö õppekeskkonnas 10 h Praktiline töö koolitaja juhendamisel Korrektse kirja koostamine, kirja lugemine, vastamine, kirjale manuse lisamine ja avamine. Netikett Praktiline töö õppekeskkonnas 4 h Praktiline töö koolitaja juhendamisel ID-kaardi elektrooniline kasutamine – tarkvara paigaldamine, isikutuvastamine riigiportaalis ja patsiendiportaalis, dokumentide allkirjastamine Praktiline töö õppekeskkonnas 6 h Praktiline töö koolitaja juhendamisel