Kodanikuks olemise ABC

Aeg:07.09.2023 17:30 - 05.10.2023 20:00
Toimumiskoht:Pargi 40, Jõhvi
Maksumus:tasuta
Maht:16 ak/h
Sisu:

Kui soovin kodanikuna midagi muuta või kaasa rääkida – kas pöördun presidendi, Riigikogu või kohaliku omavalitsuse poole? Kuidas targalt osaleda ühiskondlike otsuste tegemisel? Mis on erinevate demokraatlike institutsioonide roll Eestis? Kuidas mitte minna kaasa demagoogiaga? Kogukonnaringis õpitakse, kuidas paremini teostada oma õigusi ja kohustusi kodanikuna ning võtta valimistel läbimõeldumaid seisukohti.

Kogukonnaringides käsitletavad teemad

• Rahvusvahelisel tasandil: Miks on vaja omada arusaama rahvusvahelistest trendidest? Kuidas Euroopa Liidu institutsioonid meie elu ja siinseid tegemisi mõjutavad?

• Riiklikul tasandil: Eesti ühiskonna mudel ja riigikorraldus. Eesti esindusdemokraatia osad (rahva võim, rahvahääletus, institutsioonid ja võimude lahusus).

• Kohalikul tasandil: Kohaliku omavalitsuse seadusandliku ja täitevvõimu rollid. Mis viisidega saad kohalikku elu edendada?

• Kodanikuühiskond, kodaniku roll Eesti ühiskonnas.

Koolituse eesmärk Eesti täiskasvanute teadlikkus demokraatliku ühiskonna toimimisest ja kestliku arenguga seotud väljakutsest on suurenenud ning seeläbi on loodud eeldused kodanikuteadlikkuse ja -aktiivsuse suurenemiseks.

Metoodika: “Kodanikuks olemise ABC” toimub kogukonnaringina.

Õppemeetod: õpiring

Kogukonnaringid toimuvad 07.09.2023-05.10.2023, 1 X kord nädalas, neljapäeval, üks õppekord 3 ak/h. Õppekava maht on 16 ak/h.

Kogukonnaringi juhendab: Etti Kagarov- Eesti Kaevandusmuuseumi tegevjuht, Toila Vallavolikogu esimees

Lõpetamisel väljastatav dokument: Kogukonnaringi lõpetamisel väljastab korraldaja osaleja soovi korral tõendi.

Eesti Rahvaülikoolide Liidu projekti "Kodanikuks olemise ABC" rahastab Norra toetuste, Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Kogukonnaringid toimuvad igas maakonnas.

Projekti kohta lähemalt: www.rahvaulikoolideliit.ee/projektid/acf/

Kontakti ja registreeruda saab ka tel.+372 5269174

Registreeri  Registreeri koolitusele