MS Office- oskajast asjatundjaks

Aeg:22.02.2021 09:00 - 30.04.2021 16:00
Toimumiskoht:Pargi 40, Jõhvi
Maksumus:toetab EL
Maht:kogumaht 56 ak/h, kontaktõpe 40 ak/h
Sisu:

Kontaktõpe lükkub kahe nädala võrra edasi.

Lähtuvalt Eesti Vabariigi Valitsuse 18. veebruari otsusest peatada gruppide kontaktõpe täienduskoolituses alates 22. veebruarist kuni 28.märtsini.
p> Koolituse algus: 22.02-2021-27.02.2021

Kontaktõpe lükkub edasi!

Olukorra muutumisel lisame koolituse uued ajad

Sihtgrupp:

• majanduslikult mitteaktiivsed inimesed,

• kutsehariduseta üle 55- aastased inimesed,

• majanduslikult mitteaktiivsed vähenenud töövõimega inimesed,

• kõrgharidust nõudvatel kohtadel töötavad madala haridustasemega elanikud

Maht: 56 akadeemilist tundi, millest 40 tundi on auditoorset tööd ja 16 tundi iseseisvat tööd.

Koolitused toimuvad: E 22.02 kell 9-16 (8ak/h); T 23.02 kell 09.00-16.00 (8 h);

N 25.02 kell 9-16.00 (8h) ; R 26.02 kell 09- 16 (8h); L 27.02 kell 09-16 (8h);

• Tekstitööprogrammi Word kasutamine

• Tabelarvutusprogrammi Excel kasutamine

• Slaidiesitlusprogrammi PowerPoint kasutamine

• Publikatsiooniprogrammi Publisheri kasutamine


Koolituse lõpuks õppija:

• Oskab koostada MS Wordis dokumente, tabeleid, neid vormindada , luua faile, kaustu, tunneb tekstitöötlust;

• Oskab ja kasutab Exceli võimalusi, tunneb peamisi töövõtteid, luua tabeleid, kasutada funktsioone, sisestada ja vormindada andmeid;

• Tunneb PowerPointi töökeskkonda ja oskab rakendada erinevaid kujundusmalle;

• tunneb Publisher töökeskkonda ja oskab seda kasutada.

Koolitaja: Monica Merents-Irs- Mainori Kõrgkool, informaatik. Täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 2017.

Registreeri  Registreeri koolitusele