MS Office- oskajast asjatundjaks

Aeg:12.09.2020 17:30 - 03.10.2020 20:30
Toimumiskoht:Pargi 40, Jõhvi
Maksumus:toetab EL
Maht:kogumaht 56 ak/h, kontaktõpe 40 ak/h
Sisu:

Koolituse algus: 12.09.2020 kell 10.00- 15.15

Sihtgrupp:

• majanduslikult mitteaktiivsed inimesed,

• kutsehariduseta üle 55- aastased inimesed,

• majanduslikult mitteaktiivsed vähenenud töövõimega inimesed,

• kõrgharidust nõudvatel kohtadel töötavad madala haridustasemega elanikud

Maht: 56 akadeemilist tundi, millest 40 tundi on auditoorset tööd ja 16 tundi iseseisvat tööd.

Koolitused toimuvad: L 12.09 kell 10.00-15.15 (6ak/h); P 13.09 kell 10.00-15.15 (6 h); R 18.09 kell 17.30-20.30(4h) ja L 19.09 kell 10-15.15 või P 20.09 kell 10.00-15.15 (6h);

;R 25.09 kell 17.30-20.30 (4h)või L 26.09 kell 10.00-15.15; P 27.09 kell 10.00-15.15 (6h); R 02.10 kell 17.30-20.30 (4h) ; L 03.10 kell 10.00- 13.45 (4h)

• Tekstitööprogrammi Word kasutamine

• Tabelarvutusprogrammi Excel kasutamine

• Slaidiesitlusprogrammi PowerPoint kasutamine

• Publikatsiooniprogrammi Publisheri kasutamine


Koolituse lõpuks õppija:

• Oskab koostada MS Wordis dokumente, tabeleid, neid vormindada , luua faile, kaustu, tunneb tekstitöötlust;

• Oskab ja kasutab Exceli võimalusi, tunneb peamisi töövõtteid, luua tabeleid, kasutada funktsioone, sisestada ja vormindada andmeid;

• Tunneb PowerPointi töökeskkonda ja oskab rakendada erinevaid kujundusmalle;

• tunneb Publisher töökeskkonda ja oskab seda kasutada.

Koolitaja: Monica Merents-Irs- Mainori Kõrgkool, informaatik. Täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 2017.

Registreeri  Registreeri koolitusele