Tulemuslik mõjutamine ja loov probleemilahendus

Aeg:03.02.2021 11:30 - 31.05.2022 16:30
Toimumiskoht:Pargi 40, Jõhvi või Ranna 12, Toila
Maksumus:toetab EL
Maht:40 ak/h
Sisu:

Eesti keelse koolituse õppepäevad:


Esimene õppekord toimub 03.02.2021 kell 17.30-20.30;

Teine õppepäev N, 4.02, kell 11.30- 15, T,9.02 kell 11.30; N,11.02; T, 16.02; N, 18.02
N, 20.05 kell 11.30-15.45; T, 25.05 kell 11.30-15.45; N, 27.05 kell 11.30- 15.45

Lähtuvalt Eesti Vabariigi Valitsuse 18. veebruari otsusest peatada gruppide kontaktõpe täienduskoolituses alates 22. veebruarist-31.maini.

Olukorra muutudes, lisame õppe uued ajad. ALUSTAME õuesõpet 20.05.2021 kell 11.30

Koolitus toimub: T kell 11.30-16.45 (6h) või 17.30-20.45 (4h); N kell 11.00-16.15 (6h) või 17.00- 20.45 (5h);

Kursuse toimumise aeg: 1-3 x nädalas , õppekord 4-6 ak/ h

Sihtgrupp • kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud • kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud • 20–34- ja 55–64-aastased madala haridustasemega elanikud • 20–34-aastased madala haridustasemega mitteaktiivsed inimesed • majanduslikult mitteaktiivsed puuetega inimesed • ääremaaliste valdade madala haridustasemega elanikud • aegunud kõrgharidusega teenindus- ja oskustöötajad ning lihttöölised (kõrgharidus omandatud enam kui 10 a tagasi) • kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel töötavad madala haridustasemega elanikud • majanduslikult mitteaktiivsed eestlased ja venelased (eriline tähelepanu noortele, 20–34-aastastele ja 55–64-aastastele pensionäridele) • tööturul aktiivsed või tööturule naasta soovivad pensioniealised inimesed

Õppe alustamise tingimused Vastavus sihtgrupile.

Õppe eesmärk Koolituse eesmärk on arendada põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanute ja teiste elukestvas õppes vähem osalevate täiskasvanute suhtlemise ja loova probleemilahenduse oskuseid ning soodustada positiivset õpihoiakut ja elukestvat enesearengut.

Sisu: Tööalaste probleemide analüüsimine ja tõlgendamine. Erinevad mõjutamisviisid, nende kasutamine praktikas ja tulemuslikkus. Enda ja teiste erinevuste tajumine. Minu tugevused ja nõrkused. Selge eneseväljenduse arendamine ja julguse ning loovuse toetamine suhtlemisel.

Õpiväljundid Edukas koolituse läbinu: • Suhtleb enesekindlamalt ja julgemalt; • Väljendab end argumenteerides selgelt ja läbimõeldult; • Kasutab inimeste mõjutamisel loogika abil veenmist, ühisosa leidmist, eeskujuks olemist ja väärtuste väljatoomist; • Analüüsib end suhtlejana; • Oskab märgata erinevaid vaatenurki tööalaste probleemide lahendamisel; • Jagab keerukama probleemi osadeks, märgates seoseid ja suhteid; • Julgeb loovamalt läheneda probleemide lahendamisel; • Planeerib edasised õpitegevused.

Juhendaja: Kaie Lappmaa- Tartu Ülikool, psühholoog-nõustaja. Täiskasvanute koolitamise kogemus 2018 aastast.
LISAINFO: ontika.kk(ät)mail.ee või mob. +372 52 69 174

Registreeri  Registreeri koolitusele