Inglise keel klienditeenindajatele (algtase)

Aeg:13.10.2020 17:10 - 31.12.2022 18:40
Toimumiskoht:Pargi 40, Jõhvi
Maksumus:toetab EL
Maht:30 ak/h
Sisu:


Koolituse algus 13.10.2020

Kursuse toimumise aeg:1- 2 x nädalas T,N õppekord 2-3 ak/ h, kell 17.10-18.40
Sihtgrupp

• 20–34- ja 55–64-aastased madala haridustasemega elanikud

• 20–34-aastased madala haridusasemega mitteaktiivsed inimesed

• kehva inglise keele oskusega elanikud (eelkõige noored)

• ääremaaliste valdade madala haridustasemega elanikud

• aegunud kõrgharidusega teenindus- ja oskustöötajad ning lihttöölised (kõrgharidus omandatud enam kui 10 a tagasi)

• kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel töötavad madala haridustasemega elanikud

Õppe eesmärk: Koolituse tulemusena paraneb õppija keeleoskus ja seeläbi võimalus tööturul osaleda.

Õpiväljundid Edukas koolituse läbinu: 1) kasutab teenindusolukordadele kohaseid viisakusväljendeid ja lihtsamaid fraase, loob ja lõpetab kliendikontakti; 2) tutvustab ennast, oma kolleege, töökohta ja tööülesandeid; 3) vastab lihtsatele küsimustele, mis tulevad ette teenindusolukordades; 4) saab aru numbritest, hindadest, kellaaegadest ja kasutab neid lihtsates teenindusolukordades; 5) mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid teenindusülesannete piires; 6) mõistab lühikesi lihtsaid lauseid, fraase ja sõnumeid ja koostab neid ise.

Sisu: Kliendikontakti loomine, kliendi vajaduste väljaselgitamine, kliendi nõustamine ja kliendikontakti lõpetamine. Viisakusväljendid. Enda ja teiste tutvustamine. Minu töö ja tööülesanded. Kellaaja, kuupäeva, hindade küsimine ning selgitamine. Tööalase telefonivestluse pidamine. Lihtsamate teadete sisu mõistmine. Sõnumite ja numbrite kirjutamine. Instruktsioonide mõistmine ja täitmine. Oma kauba/teenuse tutvustamine, nõuannete andmine. Kaebuste käsitlemine. Tasemele vastav grammatika – läbivalt.

Osalejate arv: 8-10 inimest

Koolitaja: Elo Raketski-Tartu Ülikool-Inglise filoloog

Registreeri  Registreeri koolitusele