Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid (eesti k.)

Aeg:13.09.2019 11:00 - 25.12.2020 15:30
Toimumiskoht:Pargi 40, Jõhvi linnas või vallapiires
Maksumus:toetab EL
Maht:48 ak/h
Sisu:

Eesti keelse koolituse õppepäevad: algus 13.09.2019-31.10.2019

Koolitus toimub L või P kell 11-16.30 või R kell 11.00-15.30 või 16.30-20.30

Tasuta koolitusel osalemine on suurepärane võimalus ja protsess enesearendamiseks, mis aitab leida uusi teid, võimalusi ning liikuda vajalike otsuste suunas, et muuta oma elu.

Sihtrühm: põhi-, kesk- või kesk-eriharidusega töötavad või töötud inimesed, vanuses 20-34 või 55-64 , samuti ääremaaliste valdade elanikud.

Tasuta koolitus on Sulle sobiv kui kuulud sihtgruppi ja: vajad oma ellu uusi plaane ja eesmärke; rutiin tapab ning soovid liikuda edasi; puudub julgus teha otsuseid või näha võimalusi; tunned end ebakindlalt meeskonnatöös; soovid arendada veenmise ja mõjutamise oskuseid.

Koolituse eesmärgiks on arendada elukestvas õppes seni vähem osalenud inimeste õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskusi.

48-tunnine koolitus koosneb 3 moodulist: Oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine. Kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd. Tulemuslik mõjutamine.

Juhendaja: Kaie Lappmaa- Tartu Ülikool, psühholoog-nõustaja. Täiskasvanute koolitamise kogemus 2018 aastast.

Koolituse õpiväljundid:

Õpid tundma oma soove ja vajadusi, eesmärkide püstitamist ja nende saavutamist.

Saad teada, kuidas toimib hea meeskond ja mis on sujuva koostöö saladused.

Harjutad eneseesitlemist ning õpid tõhusaid mõjutamisviise.

Alustamise tingimused:Sihtgruppi kuulumine.

Hindamine – enesehindamine, enesearengu plaani koostamine ja rühmatöös osalemine.

Lõpetamise tingimused - õppetöös osalemine vähemalt 75% ja hindamisülesannete täitmine. Väljastatav dokument tunnistus (õpiväljundite saavutamisel) või tõend (soovi korral).

Registreeri  Registreeri koolitusele