Vene keel A2 individuaalkursus

Aeg:27.11.2019 17:00 - 30.04.2020 19:45
Toimumiskoht:Jõhvis, Pargi 40 (või vastavalt kokkuleppele)
Maksumus:2360.00 €
Maht:80 ak/h
Sisu:

Vene keel A2 individuaalkursus

Grupi suurus: 1-2 osalejat

Koolituse eesmärk: Tagada igapäevase praktilise vene keele oskus A2 tasemel, mis võimaldab saada aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega.

Õppesisu

1. Iseendast- Isikuandmed. Enda ja oma perekonna esitlemine

2. Õpingud- Õpingute lühitutvustus

3. Töökoht- Oma töökoha lühitutvustus. Oma töökoha kirjeldamine

4. Amet ja tööülesanded- Oma ameti lühitutvustus ja tööülesannete kirjeldamine

5. Töö ja palk.Töökoha plussid ja miinused- Töö, töötasu ja töökoha kirjeldamine.

6. Kliendid- Klientide lühikirjeldus ja üldiseloomustus

7. Pakutav toode või teenus- Pakutava toote või teenuse põhiparameetrid (hind, säilivus, kvaliteet, valmimisaeg jm)

8. Probleemsed olukorrad- Reageerimine probleemses olukorras, abi kutsumine

9. Teenindusasutusse- Kirjeldab teenindajat, klienti ja töösituatsiooni üldsõnaliselt

10. Vaba aeg- Kirjeldab oma huvialasid, tegevusi.

11. Transport. Liiklusmärgid- Sõnavara, mis on seotud sõiduvahendite, liiklusmärkidega ning liiklemisega.

12. Põhi- ja järgarvsõnad, kellaajad, aastaarvud, hinnad. Koha-, ajamäärad.

Õppetöö toimub 2-4 korda nädalas, õppekord kestab 2-3 ak/h.

Kursuse toimumise aeg: E,N kell 17.00-19.45 või 11.00-13.15 ning T,K kell 11.00-13.15 või 17.00-19.45

T,02.12.19 k 17.30-19.45; K,03.12.19 k 17.30-19.45

Kursuse maksumus: Hind sisaldab õppematerjale

Koolitaja: Ulvi Ratasepp- Tartu Ülikool,vene filoloog. Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2019 aastast.

Lõpetamise tingimused: Vajalik osaleda õppetöös vähemalt 85% ulatuses ja sooritada lõputest. Lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Koolituse eesmärk: Tagada igapäevase praktilise vene keele oskus A2 tasemel, mis võimaldab saada aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

• Omandab ja kinnistab eesti keeles suhtlemiseks vajalikku sõnavara

• Saab aru põhilisest infost selges tavakõnes või raadio- ja telesaadetes

• Mõistab tekste, mis koosnevad sagedamini esinevatest sõnadest ja fraasidest

• Oskab vestelda tuttavatel ja end huvitavatel teemadel

• Oskab suhelda erinevates suhtlussituatsioonides nii vahetus kontaktis kui telefoni teel

• oskab end lühivestluses mõistetavaks teha

Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete enesehindamise skaala: http://www.hm.ee/index.php?044980

Registreeri  Registreeri koolitusele