Räägime eesti keeles

Aeg:09.09.2019 11:30 - 30.10.2019 13:45
Toimumiskoht:Pargi 40, Jõhvi
Maksumus:toetab ESF ja Eesti riik
Maht:40 ak/h
Sisu:

Koolitus toimub E ja K kell 11-13.15 • majanduslikult mitteaktiivsed venelased jm rahvustest mitte-eestlased (eriline tähelepanu noortele, 20–34-aastastele ja 55–64-aastastele pensionäridele)

• kutsehariduseta mitte-eestlased

• riigikeeleoskuseta inimesed.

Õppe alustamise tingimused Õppe alustamise tingimuseks on sihtgruppi kuulumine ja eesti keele valdamine vähemalt algtasemel (A1).

Õppe eesmärk Koolituse tulemusena paraneb õppija esmane keeleoskus, õppijal on hõlpsam Eesti ühiskonda lõimuda, paraneb õppija võimalus tööturul osaleda ja seeläbi ka tema majanduslik toimetulek.

Edukas koolituse läbinud:

1) kasutab olukorrale kohaseid viisakusväljendeid

2) tutvustab ennast ja oma kolleege

3) räägib oma kodukohast

4) räägib oma haridusteest ja edasiõppimise plaanidest

5) räägib oma tööst ja tööülesannetest

6) teab grammatika põhireegleid ja kasutab neid.

7) koostab väga lihtsa isikliku kirja.

Lõpetamise tingimuseks on koolitusel osalemine vähemalt 75% ja hindamises osalemine.

Koolitajad: Ülle Tõnurist- Tartu Ülikool filoloog. Täiskasvanute koolitamise kogemus 23 aastat või Anne Keedus- Tartu Ülikool filoloog. Täiskasvanute koolitamise kogemus 19 aastat või Vivika Nõmme- Tartu Ülikooli Narva Kolledz´-keelekümbluse ja eesti keele õpetaja.

Registreeri  Registreeri koolitusele