Räägime eesti keeles

Aeg:09.09.2019 13:30 - 31.12.2022 16:30
Toimumiskoht:Pargi 40, Jõhvi
Maksumus:toetab ESF ja Eesti riik
Maht:54 ak/h
Sisu:

Koolitus toimub E ja N kell 14.10-16.25 või 13.30-15.45

Koolituse algus 09.09.2019

Sihtgrupp:

• majanduslikult mitteaktiivsed venelased jm rahvustest mitte-eestlased (eriline tähelepanu noortele, 20–34-aastastele ja 55–64-aastastele pensionäridele)

• kutsehariduseta mitte-eestlased

• riigikeeleoskuseta inimesed.

Õppe alustamise tingimused Õppe alustamise tingimuseks on sihtgruppi kuulumine ja eesti keele valdamine vähemalt algtasemel (A1).

Õppe eesmärk Koolituse tulemusena paraneb õppija esmane keeleoskus, õppijal on hõlpsam Eesti ühiskonda lõimuda, paraneb õppija võimalus tööturul osaleda ja seeläbi ka tema majanduslik toimetulek.

Õppe kogumaht 54 akad. tundi, millest 40 akad. tundi on kontaktõpe ja 14 akad. tundi iseseisev töö.

Edukas koolituse läbinud:

1) kasutab olukorrale kohaseid viisakusväljendeid

2) tutvustab ennast ja oma kolleege

3) räägib oma kodukohast

4) räägib oma haridusteest ja edasiõppimise plaanidest

5) räägib oma tööst ja tööülesannetest

6) teab grammatika põhireegleid ja kasutab neid.

7) koostab väga lihtsa isikliku kirja.

Lõpetamise tingimuseks on koolitusel osalemine vähemalt 75% ja õpiväljundite saavutamisel väljastatakse tunnistus või tõend

Koolitajad: Anu-Lei Vinkel- Tartu Ülikool treener-pedagoog. Täiskasvanute koolitamise kogemus 21 aastat.

Registreeri  Registreeri koolitusele