Õpioskused teadlikule kodanikule

Aeg:08.10.2019 16:15 - 31.10.2019 20:45
Toimumiskoht:Jõhvis (Pargi 40)
Maksumus:toetab ESF ja Eesti riik
Maht:kogumaht 46 ak/h, kontaktõpe 32 ak/h
Sisu:

Sihtrühm:

• Üldkeskharidusega või sellest madalama haridusega töötavad või töötud täiskasvanud

• Ääremaaliste valdade madalapalgalistel töökohtadel töötavad inimesed (töötasu on kuni 75% eelmise kalendriaasta keskmisest brutopalgast).


Tasuta koolitusel osalemine annab võimaluse enesearendamiseks ja uuteks väljakutseteks, mis on abiks uute sihtide seadmisel ja enese leidmisel läbi Keele-, kodaniku ja kultuuriõppe

Koolitus on suunatud:

• kõrgharidusega teenindus- ja oskustöötajad ning lihttöölised, majanduslikult mitteaktiivsed elanikud, vähenenud töövõimega inimesed, kutsehariduseta mitte-eestlased; Majanduslikult mitteaktiivsetele erialase hariduseta elanikele

Õppe kogumaht on 46 akad. tundi, millest 32 akad. tundi on kontaktõpe, 14 akad. tundi iseseisev töö.

Koolitus on Sulle sobiv kui:

• vajad oma ellu uusi plaane ja eesmärke;

• sulle pakub huvi silmaringi laiendamine;

• Sulle meeldib vaheldusrikkus ja mitmekülgsus, uudsus .

Koolitus toimub E ja/või T ja/või N kell 16.15-20.45 ja/või L kell 10.00-16.30.

Toimumiskohad: Pargi 40, Jõhvi IV korruse õppeklass (Jõhvi KM, sisenemine Admin. poolelt).

Õpiväljundid:

• oskab analüüsida infot

• oskab kasutada verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist

• teab kommunikatsiooni ja informatsiooni hankimise erinevaid võimalusi, oskab saadud teavet mõista ja mõtestada

• oskab analüüsida oma hetkeseisu, arengut ja edasisi õppimisvõimalusi.

Koolitaja: Liivi Maalman- Tartu Ülikooli Narva Kolledž. Täiskasvanute koolituse kogemus 10 aastat.

Lõpetamise tingimused - õppetöös osalemine vähemalt 75% ulatuses.

Registreeri  Registreeri koolitusele