Õpioskused teadlikule kodanikule

Aeg:26.09.2019 11:00 - 31.10.2019 17:30
Toimumiskoht:Jõhvis (Pargi 40)
Maksumus:toetab ESF ja Eesti riik
Maht:32 ak/h
Sisu:

Sihtrühm: 20–34- ja 55–64-aastased madala haridustasemega elanikud.


Tasuta koolitusel osalemine annab võimaluse enesearendamiseks ja uuteks väljakutseteks, mis on abiks uute sihtide seadmisel ja enese leidmisel läbi Keele-, kodaniku ja kultuuriõppe

Koolitus on suunatud:

• kõrgharidusega teenindus- ja oskustöötajad ning lihttöölised, majanduslikult mitteaktiivsed elanikud, vähenenud töövõimega inimesed, kutsehariduseta mitte-eestlased; Majanduslikult mitteaktiivsetele erialase hariduseta elanikele

Õppe kogumaht on 46 akad. tundi, millest 32 akad. tundi on kontaktõpe, 14 akad. tundi iseseisev töö.

Koolitus on Sulle sobiv kui kuulud sihtgruppi ja:

• vajad oma ellu uusi plaane ja eesmärke;

• sulle pakub huvi keeleliselt ja kultuuriliselt silmaringi laiendamine;

• Sulle meeldib vaheldusrikkus ja mitmekülgsus .

Koolitus toimub N kell 11-15.30 või N kell 16.30-20.15

Toimumiskohad: Pargi 40, Jõhvi IV korruse õppeklass (Jõhvi KM, sisenemine Admin. poolelt).

Õpiväljundid:

• oskab analüüsida infot • oskab kasutada verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist • teab kommunikatsiooni ja informatsiooni hankimise erinevaid võimalusi, oskab saadud teavet mõista ja mõtestada • oskab analüüsida oma hetkeseisu, arengut ja edasisi õppimisvõimalusi.

Koolitaja: Liivi Maalman- Tartu Ülikool. Täiskasvanute koolituse kogemus 10 aastat.

Lõpetamise tingimused - õppetöös osalemine vähemalt 75% ulatuses.

Registreeri  Registreeri koolitusele