Eesti keel A2

Aeg:16.04.2019 17:30 - 31.12.2022 20:30
Toimumiskoht:Pargi 40, Jõhvi
Maksumus:toetab ESF ja Eesti riik
Maht:30 ak/h
Sisu:

Toimumise ajad: T ja K kell 17.30-19.45 Toimus ajavahemikul: 16.04.2019-23.05.2019

Sihtgrupp • majanduslikult mitteaktiivsed venelased jm rahvustest mitte-eestlased (eriline tähelepanu noortele, 20–34-aastastele ja 55–64-aastastele pensionäridele) • kutsehariduseta mitte-eestlased • riigikeeleoskuseta inimesed.

Grupi suurus: 10 osalejat

Kursus toimub 2 või 3 x nädalas 3-4 ak/h.

Sisu:Viisakusväljendid. Enda ja teiste tutvustamine.Isikuandmete andmine ja küsimine.Elulugu.Haridus Kodu ja kodukoht. Mina, minu töökoht ja eelnev töökohustus.

Edukas koolituse läbinud: 1) kasutab olukorrale kohaseid viisakusväljendeid 2) tutvustab ennast ja oma kolleege 3) räägib oma kodukohast 4) räägib oma haridusteest ja edasiõppimise plaanidest 5) räägib oma tööst ja tööülesannetest 6) teab grammatika põhireegleid ja kasutab neid. 7) koostab väga lihtsa isikliku kirja.

Koolitaja:Olesja Ojamäe või Ülle Tõnurist

Lõpetamise tingimused: Lõpetamisel väljastatakse tunnistus. Vajalik osaleda õppetöös vähemalt 75% ulatuses ja sooritada lõputest. Juhul, kui ei soovita testi sooritada, väljastatakse läbitud õppe kohta tõend

Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete enesehindamise skaala: http://www.hm.ee/index.php?044980

Registreeri  Registreeri koolitusele