Arvutiõpe algajatele ja veidi oskajatele

Aeg:22.04.2019 17:00 - 28.12.2020 20:50
Toimumiskoht:Pargi 40, Jõhvi
Maksumus:toetab ESF ja Eesti riik
Maht:32 ak/h
Sisu:


Sihtrühm: 20–34- ja 55–64-aastased madala haridustasemega elanikud

Õppe eesmärk: Koolituse tulemusel kasutab õppija arvutit eesmärgipäraselt töö- ja igapäevaelus: koostab ja haldab tekstidokumente, kirju ning faile, teab internetikasutamise põhitõdesid, kasutab e-posti- ja ID-kaardi teenuseid.

Sisu: Töö alustamine ja lõpetamine, Windows`i keskkond. Failihaldus. Tekstidokumentide koostamine. Interneti ja e-posti kasutamine. Korrektse kirja koostamine, saatmine. ID-kaardi elektrooniline kasutamine.

Grupp: 8 osalejat

Koolitused toimuvad: 22.04.2019-28.04.2019; õppetöö toimub 5- 7 korda nädalas, õppekord kestab 4-8 ak/h. E-T kell 17-20.50; K-R kell 16-20.50; ja L kell 9.15-14.30

Koolitaja: Monica Merents- Mainori Kõrgkool, informaatik. Täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 2017.

Edukas koolituse läbinu: 1)Töötab arvutiga iseseisvalt, kasutades õigeid töövõtteid; 2) koostab ja salvestab õigesse kausta lihtsamaid tekstidokumente; 3) kasutab vajaliku info leidmiseks Internetti; 4) leiab infot erinevate õppimisvõimaluste kohta; 5) kasutab e-posti; 6) kasutab erinevates igapäevaelu toimingutes ID-kaarti.

Registreeri  Registreeri koolitusele