Inglise kõnekeel (algtase)

Aeg:10.11.2021 17:00 - 31.12.2022 20:00
Toimumiskoht:Pargi 40, Jõhvi
Maksumus:250.00
Maht:30 ak/h
Sisu:


Koolituse algus 12.10.2021 kell 17.00 grupi komplekteerumisel.

Sihtgrupp 4-6 osalejat

Õppe eesmärk: Koolituse tulemusena paraneb õppija keeleoskus ja seeläbi mõnusam reisida ja tunda ennast kindlamalt ingliskeelses keelekeskkonnas.

Õpiväljundid Edukas koolituse läbinu: 1) kasutab kohaseid viisakusväljendeid ja lihtsamaid fraase, loob ja lõpetab kontakti; 2) tutvustab ennast, oma lähedasi, tuttavaid, kolleege; 3) vastab lihtsatele küsimustele, mis tulevad ette suhtlusolukordades; 4) saab aru numbritest, hindadest, kellaaegadest ja kasutab neid kaupluses, kohvikus jne ; 5) mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid 6) mõistab lühikesi lihtsaid lauseid, fraase ja sõnumeid ja koostab neid ise.

Sisu: Viisakusväljendid. Enda ja teiste tutvustamine. Minu töö ja tööülesanded. Kellaaja, kuupäeva, hindade küsimine ning selgitamine. Tööalase telefonivestluse pidamine. Lihtsamate teadete sisu mõistmine. Sõnumite ja numbrite kirjutamine. Instruktsioonide mõistmine ja täitmine. Oma kauba/teenuse tutvustamine, nõuannete andmine. Kaebuste käsitlemine. Tasemele vastav grammatika – läbivalt. >Osalejate arv: 4-6 inimest

Kursuse toimumise aeg:2- 3 x nädalas E,K VÕI R; õppekord 3-4 ak/ h

Koolitaja:

Registreeri  Registreeri koolitusele