Eesti keel vene keele baasil

Aeg:03.05.2018 17:00 - 31.12.2022 20:15
Toimumiskoht:Jõhvi, Pargi
Maksumus:toetab ESF
Maht:40 ak/h
Sisu:

Õppetöö toimub maikuus E kell 17.00-20.15, juunikuus toimub E ja K 17.00-20.15. Kolmapäevane, 13.juuni, õppekord jääb ära!

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: • riigikeeleoskuseta inimesed 20-34 aastased ja üle 55 aastased inimesed, • majanduslikult mitteaktiivsed täiskasvanud 20-34 aastased ja üle 55 aastased, inimesed, • vähenenud töövõimega inimesed • kutsehariduseta mitte-eestlased • Õppijad, kes on eelnevalt omandanud eesti keele algtõed. Algtesti täitmine.

Õppesisu : Kodu ja naabrid. Toitumisharjumused. Tutvumine võõra inimesega. Perekondlikud tähtpäevad. Ootamatud olukorrad. Lähme välja! Teenindusasutused. Hoolitseme tervise eest! Hoolitseme tervise eest! Kaubanduskeskuses.

Kursuse lõpetamisel vajalik osaleda õppetöös vähemalt 75% ja kursuse lõpus sooritada test ja läbida suuline vestlus, mis vastab hindamiskriteeriumidele.

Õpiväljundid:

Oskab esitada võrdlemisi ladusaid, kuid üldsõnalisi kirjeldusi oma huvivaldkonna teemade piires, väljendades mõtteid lihtsate lausete järjendina;

Mõistab otsesõnalist faktiteavet igapäevaelu või tööga seotud teemadel. Tabab nii peamist sõnumit kui ka spetsiifilisi üksikasju, kui hääldus on selge ja tuttavlik;

Mõistab olulisemat selgest kirjakeelsest jutust ja lühikestest lugudest tuttavatel teemadel, millega puutub igapäevaselt kokku tööl, koolis, vabal ajal jne.;

Loeb otsesõnalisi faktipõhiseid tekste rahuldava arusaamisega, kui teema kuulub tema huvivaldkonda;

Oskab kirjutada tuttaval teemal otsesõnalisi seotud tekste, ühendades lühemaid lauseid lihtsa järjendina.

Lõpetamisel väljastatakse tunnistus, kui osalemine õppetöös on vähemalt 75% ulatuses ja läbitud test, suuline vestlus

Registreeri  Registreeri koolitusele