Hobide ja harrastuste rakendamine ettevõtluses

Aeg:15.09.2018 10:00 - 31.12.2022 19:15
Toimumiskoht:Jõhvi, Kohtla-Nõmme
Maksumus:toetab ESF
Maht:40 ak/h
Sisu:

Koolituse toimumise ajad:

L 15.09.2018 kell 11-19, P 16.09.2018 kell 9-17

L 13.10.2018 kell 11-19 Kohtla-Nõmme,Aidu; P 14.10.2018 kell 9-17 K-Nõmme,Aidu;

P 04.11.2018 kell 11-19.

Sihtgrupp:

• keskhariduseta või erialase hariduseta inimesed,

• üle 50- aastased aegunud kvalifikatsiooniga inimesed, kes on kutse-, keskeri- või kõrghariduse omandanud üle 20 aasta tagasi.

• Ääremaaliste valdade madala sissetulekuga inimesed, kelle töötasu on kuni 75% eelmise kalendriaasta keskmisest brutopalgast.

Õppe alustamise tingimused: Hobi ja/või harrastusega (sport, käeline tegevus, rahvakunst)tegelemine, mis võimaldab oma oskusi teistele õpetada või toodet müügiks valmistada.

Õppesisu: Auditoorses õppes tutvustatakse, kuidas töötada välja toode, kuidas määratleda sihtrühmad (kliendid) , konkurendid ja kuidas teha turundusplaan? Kuidas hobi või harrastusega raha teenida? Lihtsa äriplaani koostamine. Suhtlemine kliendiga. Reklaami olemus ja mõjusus. Tootehind, millest koosneb. Praktiline tegevus: Loob ühe toote või teenuse kirjelduse ja esitleb seda. Ostjate nõustamine. Lihtsa äriplaani koostamine ja esitlus. Lisaks tuleb analüüsida oma õppimise vajadust ja planeerida milliseid teadmisi ja oskusi on vaja õppida.

Õpingute lõpetamiseks vajalik osaleda õppetöös vähemalt 75% ulatuses. Iseseisvate ja praktiliste tööde koostamine ja esitlemine ning planeerida edasine õppimine.

Registreeri  Registreeri koolitusele