Hobide ja harrastuste rakendamine ettevõtluses

Aeg:06.07.2018 10:00 - 30.09.2018 20:00
Toimumiskoht:Jõhvi
Maksumus:toetab ESF
Maht:40 ak/h
Sisu:

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Sihtgrupp - 20-34 ja 55-64 aastased madala haridustasemega elanikud. Ääremaaliste valdade keskhariduseta või erialase hariduseta elanikud.

Õppe alustamise tingimused: Hobi ja/või harrastusega tegelemine (sport, käeline tegevus, rahvakunst)

Õppesisu: Auditoorses õppes tutvustatakse, kuidas töötada välja toode, kuidas määratleda sihtrühmad (kliendid) , konkurendid ja kuidas koostada toote või teenuse turundus- ja äriplaani. Kuidas hobi või harrastusega raha teenida. Suhtlemine kliendiga. Reklaami olemus ja mõjusus. Tootehind, millest koosneb. Praktiline tegevus: Loob ühe toote või teenuse kirjelduse ja esitleb seda. Ostjate nõustamine. Lihtsa äriplaani koostamine ja esitlus.

Õpingute lõpetamiseks vajalik osaleda õppetöös vähemalt 75% ulatuses. Iseseisvate ja praktiliste tööde koostamine ja esitlemine.

Registreeri  Registreeri koolitusele