Vabatahtlik töö- start karjäärile

Aeg:14.04.2018 10:30 - 07.06.2018 20:15
Toimumiskoht:Jõhvi, Pargi
Maksumus:toetab ESF
Maht:40 ak/h
Sisu:

Eesmärk Hobide ja harrastuste rakendamine ettevõtluses. Sihtgrupp - 20-34 ja 55-64 aastased madala haridustasemega elanikud. Ääremaaliste valdade keskhariduseta või erialase hariduseta elanikud.

Õppesisu: Auditoorses õppes räägime vabatahtlikust tööst, selle olemusest ja perspektiividest. Kuidas teha vabatahtlikku tööd erinevates valdkondades: looduskeskkond, spordi- ja kultuuriüritus, töö noorte- ja lastega. Mis perspektiive ja võimalusi annab vabatahtlik töö. Kuidas rakendada vabatahtlikku tööd karjääri planeerimisel ja kasutada seda hüppelauana. Praktiline tegevus: vabatahtlik töö looduskeskkonnas, spordi- ja/või kultuuriüritusel, noortele- ja lastele suunatud õpitoas.

Õpingute lõpetamiseks vajalik osaleda õppetöös vähemalt 75% ulatuses. Iseseisvate ja praktiliste tööde koostamine ja esitlemine.

Registreeri  Registreeri koolitusele