Vabatahtlik töö- start karjäärile

Aeg:08.08.2018 09:00 - 31.12.2022 20:15
Toimumiskoht:Kohtla-Nõmme, Jaama100 ja Aegviidu
Maksumus:toetab ESF
Maht:40 ak/h
Sisu:

Projektikoolitus aitab edendada õppimisoskust, algatusvõimet ja ettevõtlikkust ning sotsiaalseid pädevusi.

Koolituse toimumise ajad:

K 08.08.2018 kell 16-18.15; L 25.08.2018 kell 9-18 Aegviidus, Nikerjärvel, K 05.09.2018 kell 17-20

L 29.09.2018 kell 11-20, P 30.09.2018 kell 9-18, K 10.10.2018 kell 17-20 , L 20.10.2018 kell 10-16 Aegviidus, Nikerjärvel

Sihtgrupp • 20-34 ja üle 50-aastased keskhariduseta või erialase hariduseta või aegunud kvalifikatsiooniga inimesed, • ääremaaliste valdade keskhariduseta või erialase hariduseta või aegunud kvalifikatsiooniga1 inimesed, • majanduslikult mitteaktiivsed inimesed.

Õppesisu: Auditoorne õpe: Eesmärkide seadmine, algatusvõime, ettevõtlikkus. Vabatahtlik töö, selle olemus ja perspektiivid. Kuidas teha vabatahtlikku tööd erinevates valdkondades: looduskeskkond, spordi- ja kultuuriüritus, töö noorte- ja lastega? Eneseareng, algatusvõime, ettevõtlikkus. Mis võimalusi pakub vabatahtlik töö? Kuidas rakendada vabatahtlikku tööd karjääri planeerimisel ja kasutada seda hüppelauana? Õppimisvõimalused, õppimise planeerimine. Praktiline tegevus: vabatahtlik töö looduskeskkonnas, spordi- ja/või kultuuriüritusel, noortele- ja lastele suunatud õpitoas.

Iseseisev töö: • Ette antud ürituse kava, ettevalmistava ja läbi viiva tegevusplaani koostamine rühmatööna. Tegevusplaan peab sisaldama: ettevalmistavad tegevused, ettevalmistavate tegevuste ajakava, materjalide ette valmistamine, partnerid, ürituse tegevuste kirjeldus, vahendite loetelu jne. • Eneseanalüüsina oma õpivajadusest lähtuvalt edasise õppimise planeerimine.

Õpingute lõpetamiseks vajalik osaleda õppetöös vähemalt 75% ulatuses, osalemine rühmatöös ning oma edasise õppimise planeerimine.

Registreeri  Registreeri koolitusele