Harjutused kehale ja meelele

Aeg:06.03.2018 10:00 - 07.06.2018 20:30
Toimumiskoht:Jõhvi, Pargi
Maksumus:toetab EL ja Eesti riik
Maht:24 ak/h
Sisu:

Eesmärk: Inimese heaolu ja elukvaliteedi tõstmine teadlikkuse ja vastutustunde võtmise läbi.

Sihtrühm: kõrgharidusega teenindus- ja oskustöötajad ning lihttöölised, majanduslikult mitteaktiivsed elanikud, vähenenud töövõimega inimesed, kutsehariduseta mitte-eestlased

Sisu
lühikesed loengud, harjutused, meditatsioonid ja rühmatööd, arutelud, treeningud. Pearõhk kogemusõppel. Teadmisi saadakse isiklike kogemuste ja avastamise teel.

Õpiväljundid:

-Oskab analüüsida oma käitumist, omandab esmased vahendid oma elukeskkonna ja suhetega seotud probleemidele

- Oskab keskenduda, võtta vastutust oma keha eest ja oskab kehalisi harjutusi teha nii,et saada maksimaal e kasu ja pikendada oma eluiga

- Omandab stressi maandavad ja lõõgastavad tehnikad

Registreeri  Registreeri koolitusele