Õpioskused teadlikule kodanikule

Aeg:16.08.2018 17:00 - 27.11.2018 19:30
Toimumiskoht:Pargi 40, Jõhvi
Maksumus:toetab ESF
Maht:60 ak/h
Sisu:

Koolituse algus:

Tasuta koolitusel osalemine annab võimaluse enesearendamiseks ja uuteks väljakutseteks, mis on abiks uute sihtide seadmisel ja enese leidmisel läbi Keele-, kodaniku ja kultuuriõppe

Koolitus on suunatud:

• kõrgharidusega teenindus- ja oskustöötajad ning lihttöölised, majanduslikult mitteaktiivsed elanikud, vähenenud töövõimega inimesed, kutsehariduseta mitte-eestlased; Majanduslikult mitteaktiivsetele erialase hariduseta elanikele

Koolitus on Sulle sobiv kui kuulud sihtgruppi ja:

• vajad oma ellu uusi plaane ja eesmärke;

• sulle pakub huvi keleliselt ja kultuuriliselt silmaringi laiendamine;

• Sulle meeldib vaheldusrikkus ja mitmekülgsus .

Toimumiskohad: Pargi 40, Jõhvi IV korruse õppeklass (Jõhvi KM, sisenemine Admin. poolelt).

Õpiväljundid:


Koolitaja: Ülle Tõnurist- Tartu Ülikool-filoloog. Täiskasvanute koolituse kogemus 20 aastat.

Lõpetamise tingimused - õppetöös osalemine vähemalt 75% ulatuses.

Registreeri  Registreeri koolitusele