Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid (eesti keeles)

Aeg:10.11.2017 10:00 - 16.12.2017 19:30
Toimumiskoht:Jõhvi, Pargi 40
Maksumus:ESF projektitoetus
Maht:48 ak/h
Sisu:

Eesti keelse koolituse õppepäevad:

Alustame

R 10.11 kl 17-19.30; L 11.11 kl 10-14.30;

R 17.11 kl 17-19.30; L 18.11 kl 10-14.30;

R 24.11 kl 17-19.30; L 25.11 kl 10-14.30;

R 01.12 kl 17-19.30; L 02.11 kl 10-14.30;

R 08.12 kell 17-19.30; L 09.12 kell 10- 14.30;

R 15.12 kell 17-19.30; L 16.12 kell 10-14.30

Tasuta koolitusel osalemine on suurepärane võimalus ja protsess enesearendamiseks, mis aitab leida uusi teid, võimalusi ning liikuda vajalike otsuste suunas, et muuta oma elu.

Sihtrühm: Majanduslikult mitteaktiivsed erialase hariduseta eestlased ja venelased; kutsehariduseta mitte-eestlased; ääremaaliste valdade erialase hariduseta elanikud; ääremaaliste valdade keskhariduseta elanud; 20-34 aastased erialase hariduseta elanikud; 55-64 aastased erialase hariduseta elanikud.

Tasuta koolitus on Sulle sobiv kui kuulud sihtgruppi ja: vajad oma ellu uusi plaane ja eesmärke; rutiin tapab ning soovid liikuda edasi; puudub julgus teha otsuseid või näha võimalusi; tunned end ebakindlalt meeskonnatöös; soovid arendada veenmise ja mõjutamise oskuseid.

Koolituse eesmärgiks on arendada elukestvas õppes seni vähem osalenud inimeste õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskusi.

Koolituse eesmärgiks on arendada elukestvas õppes seni vähem osalenud inimeste õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskusi.

48-tunnine koolitus koosneb 3 moodulist: oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine; kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd; tulemuslik mõjutamine.

Juhendaja: Mare Kannikka- Sibrits- omandanud karjäärinõustaja kutse. Täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 2000.

Teata soovist osaleda hiljemalt 17. oktoobriks

Koolituse õpiväljundid:

Mõistab oma soove ja vajadusi ning julgeb näha uusi võimalusi, suundi oma elus;

Oskab seada uusi eesmärke ja sihte ja teab, kuidas liikuda mõtlemiselt tegutsemisele.

Kohandub meeskonnas, koostöövõrgustikes;

Osaleb ühiste reeglite loomisel ja julgeb arutleda;

Soodustab ja kaitseb võrdseid võimalusi meeskonnas ning suhtub sallivalt erinevustesse;

Eristab erinevaid mõjutamisviise nt veenmine, argumenteerimine, kiitmine, esiletoomine;

Teab, kuidas esitleda veenvalt ideid enda ja organisatsiooni nimel.

Alustamise tingimused:

Sihtgruppi kuulumine ja motivatsioonikirja esitamine. Osalejate hulgast tehakse valik motivatsioonikirja alusel.

Hindamine – enesehindamine, enesearengu plaani koostamine ja rühmatöös osalemine.

Lõpetamise tingimused - õppetöös osalemine vähemalt 75% ja hindamisülesannete täitmine. Väljastatav dokument (soovi korral) tunnistus (õpiväljundite saavutamisel) või tõend.

Registreeri  Registreeri koolitusele