Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid 2(eesti keeles)

Aeg:15.11.2019 16:30 - 30.12.2022 21:30
Toimumiskoht:Jõhvi valla piirkonnas
Maksumus:ESF projektitoetus
Maht:48 ak/h
Sisu:

Eesti keelse koolituse õppepäevad:

Koolituse aeg: 15.11.2019-30.12.2019. Koolitus toimub E ja/või K kell 16.30-21.30 ja/või R kell 11-16.30 või 16.30- 21.30;

Tasuta koolitusel osalemine on suurepärane võimalus ja protsess enesearendamiseks, mis aitab leida uusi teid, võimalusi ning liikuda vajalike otsuste suunas, et muuta oma elu.

Sihtrühm: põhi-, kesk- või kesk-eriharidusega töötavad või töötud inimesed, vanuses 20-34 või 55-64 , samuti ääremaaliste valdade elanikud.

Tasuta koolitus on Sulle sobiv kui vajad oma ellu uusi plaane ja eesmärke; rutiin tapab ning soovid liikuda edasi; puudub julgus teha otsuseid või näha võimalusi; tunned end ebakindlalt meeskonnatöös; soovid arendada veenmise ja mõjutamise oskuseid.

Koolituse eesmärgiks on arendada elukestvas õppes seni vähem osalenud inimeste õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskusi.

48-tunnine koolitus koosneb 3 moodulist: Oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine. Kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd. Tulemuslik mõjutamine.

Juhendaja: Mare Kannikka- Sibrits- omandanud karjäärinõustaja kutse. Täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 2000.
Kaie Lappmaa- Tartu Ülikool, psühholoog-nõustaja. Täiskasvanute koolitamise kogemus 2019 aastast. Liivi Maalman-

Koolituse õpiväljundid:

Õpid tundma oma soove ja vajadusi, eesmärkide püstitamist ja nende saavutamist.

Saad teada, kuidas toimib hea meeskond ja mis on sujuva koostöö saladused.

Harjutad eneseesitlemist ning õpid tõhusaid mõjutamisviise.

Alustamise tingimused:Sihtgruppi kuulumine.

Hindamine – enesehindamine, enesearengu plaani koostamine ja rühmatöös osalemine.

Lõpetamise tingimused - õppetöös osalemine vähemalt 75% ja hindamisülesannete täitmine. Väljastatav dokument tunnistus (õpiväljundite saavutamisel) või tõend (soovi korral).

Registreeri  Registreeri koolitusele