Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid (vene keeles)

Aeg:11.10.2017 09:00 - 31.01.2019 20:00
Toimumiskoht:Jõhvi, Pargi 40
Maksumus:ESF projektitoetus
Maht:48 ak/h
Sisu:

Vene keelse koolituse Õppepäevad: 11.10 ja 18.10 kell 9-18.00; 25.10 ja 01.11 ja 08.11 kell 9.00-18.00

Tasuta projektikoolitusel osalemine on suurepärane võimalus ja protsess enesearendamiseks, mis aitab leida uusi teid, võimalusi ning liikuda vajalike otsuste suunas, et muuta oma elu.

Tasuta koolitus on mõeldud:

• Majanduslikult mitteaktiivsed erialase hariduseta eestlased ja venelased;

• kutsehariduseta mitte-eestlased;

• ääremaaliste valdade keskhariduseta ja erialase hariduseta elanikud;

• 20-34 aastased erialase hariduseta elanikud;

• 55-64 aastased erialase hariduseta elanikud.

Koolitus on Sulle sobiv kui kuulud sihtgruppi ja:

• vajad oma ellu uusi plaane ja eesmärke;

• kui rutiin tapab ning soovid liikuda edasi;

• puudub julgus teha otsuseid või näha võimalusi;

• tunned end ebakindlalt meeskonnatöös;

•soovid arendada veenmise ja mõjutamise oskuseid.

Koolituse eesmärgiks on arendada elukestvas õppes seni vähem osalenud inimeste õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskusi.

48-tunnine koolitus koosneb 3 moodulist: oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine; kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd; tulemuslik mõjutamine.

Koolitaja: Elle Purde-Prits- lõpetatud Tartu Ülikool, psühholoog.Täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 1996.

Koolituse õpiväljundid:

• Mõistab oma soove ja vajadusi ning julgeb näha uusi võimalusi, suundi oma elus;

• Oskab seada uusi eesmärke ja sihte ja teab, kuidas liikuda mõtlemiselt tegutsemisele.

• Kohandub meeskonnas, koostöövõrgustikes;

• Osaleb ühiste reeglite loomisel ja julgeb arutleda;

• Soodustab ja kaitseb võrdseid võimalusi meeskonnas ning suhtub sallivalt erinevustesse;

• Eristab erinevaid mõjutamisviise nt veenmine, argumenteerimine, kiitmine, esiletoomine;

• Teab, kuidas esitleda veenvalt ideid enda ja organisatsiooni nimel.

Alustamise tingimused:

Sihtgruppi kuulumine ja motivatsioonikirja esitamine. Osalejate hulgast tehakse valik motivatsioonikirja alusel.

Hindamine – enesehindamine, enesearengu plaani koostamine ja rühmatöös osalemine.

Lõpetamise tingimused - õppetöös osalemine vähemalt 75% ja hindamisülesannete täitmine. Väljastatav dokument (soovi korral) tunnistus (õpiväljundite saavutamisel) või tõend.

Registreeri  Registreeri koolitusele