Aktiivtegevuste instruktor

Aeg:18.11.2017 09:00 - 31.12.2022 20:45
Toimumiskoht:Alutaguse Matkaklubi õppeklass, Aidu karjäär, Ontika-Saka pankrannik
Maksumus:ESF projektitoetus
Maht:50 ak/h
Sisu:

Koolituse algus: 18.nov. kell 9.00-20.00, pühapäeval, 19.nov. kell 9.00-17.15; reedel,8.dets. kell 17.30-20.45; laupäeval, 9.dets. kell 9.00-20.00, pühapäeval, 10.dets. kell 9.00-17.15; laupäev, reedel 15.dets. kell 17.30-20.45

Tasuta koolitusel osalemine annab võimaluse enesearendamiseks ja uuteks väljakutseteks, mis on abiks uute sihtide seadmisel ja enese leidmisel huvitava mitmekülgse tegevuse/ töö kaudu

Koolitus on suunatud:

• Majanduslikult mitteaktiivsetele erialase hariduseta elanikele;

• erialase hariduseta mitte- eestlastele;

• ääremaaliste valdade keskhariduseta või erialase hariduseta elanikele;

• 20-34 aastased või üle 55 aastased erialase hariduseta elanikele;

Koolitus on Sulle sobiv kui kuulud sihtgruppi ja:

• vajad oma ellu uusi plaane ja eesmärke;

• Sind huvitab aktiivne tegevus;

• Sulle meeldib vaheldusrikas ja mitmekülgne töine tegevus.

Toimumiskohad: Eesti Kaevandusmuuseumis Alutaguse Matkaklubi õppeklass-kontaktõpe; Praktiline õpe Aidu karjääris, Saka-Toila pankrannik (kui ilm lubab,siis kuni Päite pangani), Muraka raba või Agusalu Looduskaitseala (oleneb ilmast), Kurtna mõhnad, Jõuga ja Agusalu soostik (oleneb ilmast).

Õpiväljundid:

• Oskab seada eesmärke ja planeerida oma tegevust eesmärkide saavutamiseks.

• Oskab ette valmistada, turundada ja läbi viia erinevas mahus retki ja matku erinevatele sihtrühmadele.

• Oskab kasutada tehnilisi vahendeid ja tagada nende tehniline turvalisus.

• Planeerib oma edasist õppimist
•Teab, kuidas käituda kriisisituatsioonis.

Koolitaja:Ingrid Kuligina- Jõhvi Kutsekool, turismiametniku eriala. Atesteeritud meistergiid. Seiklusturismi ja riskikäsitluse koolitaja.Täiskasvanute koolituse kogemus aastast 2010.

Hindamine – Iseseisva töö koostamine ja esitlus

Lõpetamise tingimused - õppetöös osalemine vähemalt 75% ja hindamisülesannete täitmine.

Registreeri  Registreeri koolitusele