Aktiivtegevuste instruktor

Aeg:17.11.2017 10:30 - 10.12.2017 20:30
Toimumiskoht:Jõhvi
Maksumus:ESF projektitoetus
Maht:50 ak/h
Sisu:

Koolituse algus: reedel, 17.11.2017
kell 17.30-20.30; laupäeval, 18.nov. kell 9.00-20.00, pühapäeval, 19.nov. kell 9.00-17.00; reedel,8.dets. kell 17.30-20.30; laupäeval, 9.dets. kell 9.00-20.00, pühapäeval, 10.dets. kell 9.00-17.00

Tasuta koolitusel osalemine annab võimaluse enesearendamiseks ja uuteks väljakutseteks, mis on abiks uute sihtide seadmisel ja enese leidmisel huvitava mitmekülgse tegevuse/ töö kaudu

Koolitus on suunatud:

• Majanduslikult mitteaktiivsetele erialase hariduseta elanikele;

• erialase hariduseta mitte- eestlastele;

• ääremaaliste valdade keskhariduseta või erialase hariduseta elanikele;

• 20-34 aastased või üle 55 aastased erialase hariduseta elanikele;

Koolitus on Sulle sobiv kui kuulud sihtgruppi ja:

• vajad oma ellu uusi plaane ja eesmärke;

• Sind huvitab aktiivne tegevus;

• Sulle meeldib vaheldusrikas ja mitmekülgne töine tegevus.

Sihtgrupp:

• Majanduslikult mitteaktiivsed erialase hariduseta elanikud;

• erialase hariduseta mitte- eestlased;

• ääremaaliste valdade keskhariduseta või erialase hariduseta elanikud;

• 20-34 aastased või üle 55 aastased erialase hariduseta elanikud;

Õpiväljundid:

• Oskab seada eesmärke ja planeerida oma tegevust eesmärkide saavutamiseks.

• Oskab ette valmistada, turundada ja läbi viia erinevas mahus retki ja matku erinevatele sihtrühmadele.

• Oskab kasutada tehnilisi vahendeid ja tagada nende tehniline turvalisus.

• Planeerib oma edasist õppimist
•Teab, kuidas käituda kriisisituatsioonis.

Koolitaja:Ingrid Kuligina- Jõhvi Kutsekool, turismiametniku eriala. Atesteeritud meistergiid. Seiklusturismi ja riskikäsitluse koolitaja.Täiskasvanute koolituse kogemus aastast 2010.

Hindamine – Iseseisva töö koostamine ja esitlus

Lõpetamise tingimused - õppetöös osalemine vähemalt 75% ja hindamisülesannete täitmine.

Registreeri  Registreeri koolitusele