Eesti keel kõnekeeles

Aeg:06.02.2018 17:30 - 12.04.2018 19:45
Toimumiskoht:Pargi 40, Jõhvi
Maksumus:414,44 €
Maht:40 ak/h
Sisu:

Kursuse sisu: • Eesti keele baasteadmiste kordamine ja süvendamine • Sõnavara arendamine • Keelest arusaamise oskuste arendamine • Eestikeelse eneseväljendamise oskuste arendamine läbi praktiliste suhtlusharjutuste

Grupi suurus: 8-10 osalejat

Kursus toimub 2 või 3 x nädalas 3 ak/h.

Kursuse maksumus: Hind sisaldab õppematerjale

Kursuse õpiväljundid: • Õppija saab aru ja oskab suhelda kõnes ja kirjas eestikeelsetes tööalastes situatsioonides • Õppija oskab tutvustada oma asutuse tegevust, pakutavaid teenuseid jm sellega seonduvat eesti keeles

Koolitaja:Vivika Nõmme- lõpetas Tallinna Pedagoogikaülikooli, eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetaja. Täiskasvanute koolitamise kogemus 6 aastast.
Liivi Kask- lõpetas Tallinna Pedagoogikaülikooli, eesti keele õpetaja vene koolis. Täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 2004.

Õppemaks kanda EELKVP Ontika Koolituskeskuse kontole nr EE622200221010967695 . Vajadusel väljastame ettevõttele arve.
Keeleõppe tasu on võimalik maksta kahes osas. Selleks on vajalik pöörduda koolituskeskuse kontorisse ja sõlmida koolitusleping.

Lõpetamise tingimused: Lõpetamisel väljastatakse tunnistus. Vajalik osaleda õppetöös vähemalt 85% ulatuses ja sooritada lõputest. Juhul, kui ei soovita testi sooritada, väljastatakse läbitud õppe kohta tõend

Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete enesehindamise skaala: http://www.hm.ee/index.php?044980

Registreeri  Registreeri koolitusele