Koolituskeskus

 Ontika Koolituskeskus alustas tööd 1993 aastal.

 Oleme mittetulundusühing, mis tegeleb täiskasvanute koolitamisega.

Koolituskeskus asub Jõhvis, kesklinnast  5 minuti jalutuskäigu kaugusel, Pargi tänav 40, Jõhvi Kontserdimajalt renditud ruumis. 

 Aastatel 2008-2013 osalesime " programmis "Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes" nr 1.1.0603.08-0002

Aastatel 2017- 2020 osaleme koostööpartneritena EVHL ja Tartu Rahvaülikooli projektides:

Projekt "Ettevõtlik õppija"

Projekt „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“

Projekti „Õpioskus kui võti õppesse“

Projekt"Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna- Eestis"

Projekt "Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes">erinevates projektides koostööpartneritena.

 Meie koostööpartnerid on: Töötukassa (endine Tööturuamet), Ida- Viru Maavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakond

Oleme Eesti Rahvaülikoolide Liidu ja Eesti Vabaharidusliidu liikmed.

Ontika Koolituskeskus järgib oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit.