Kontaktõpe on 25. aprillini pausil.
Eelmises teadaandes andsime teada, et kontaktõpe läheb pausile. Valitsuse korraldusega pikeneb see paus 25. aprillini. Seniks lükkuvad edasi kõik kontaktõppe koolitused.

"Siseruumides on keelatud rühmaviisilised tegevused. Siseruumides läbiviidavate tegevuste puhul tuleb kanda maski ning tagada desinfitseerimisnõuete täitmine.

Olukorra muutudes täiendame uudist!

Koolituskeskus- Jõhvi Rahvaülikool alustas tööd 1993 aastal.

Täiskasvanute koolitusasutus Erakool Ontika-Jõhvi Rahvaülikool, tegeleb täiskasvanute koolitamisega.

Oleme mittetulundusühing. Koolituskeskus asub Jõhvi kesklinnast  5 minuti jalutuskäigu kaugusel, Pargi tänav 40, Jõhvi Kontserdimajalt renditud ruumis.

Tegevussuunad: 
•Vabahariduslik koolitus •Tööalane täienduskoolitus
•Projektipõhine koolitus ja tegevus  

Õppekeskkond on koolituskeskuses meeldiv, õppegrupid on väikesed, 8 -12 osalejat. 
 
Oleme professionaalsed, paindlikud, avatud uutele ideedele ning koostööle.

Oleme Eesti Töötukassa koostööpartnerid.
Koolituskaardi kohta saab täpsemat infot Eesti Töötukassa kodulehel: www.tootukassa.ee

Haridust ei saa anda, haridust saab võtta! Meie oleme helded pakkujad.

Will Durant: "Haridus on oma rumaluse jätkuv avastamine."


Kirderanniku Koostöökoja piirkonna Leader projekt „Teel rahvusvahelisele koostööle“ aastatel 2019-2021
Logo
Projekt "Ettevõtlik õppija"

Projekt „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“

Projekti „Õpioskus kui võti õppesse“
Projekt"Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna- Eestis"

Projekt "Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes"

EQM sertifikaat- Euroopa kvaliteedimärk

MEIE TOETAJAD:

Lähiajal toimuvad koolitused

04.05 - 06.07

Vene keele individuaalkursus

Vaata täpsemat infot